Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op vragen die ons vaak gesteld worden.

Wat is een canon?

Met 'canon' bedoelen we: richtlijn voor kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven. De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven.

Wat is een canonvenster?

Een canonvenster is een onderwerp uit onze geschiedenis en cultuur dat uitzicht biedt op het rijke verhaal van Nederland.

Waarom zijn er Utrechtse canons?

De Utrechtse canons laten de regionale en lokale hoogtepunten uit de cultuur en de geschiedenis van de provincie Utrecht zien. Ze 'vertalen' de canon van Nederland naar de eigen omgeving: wat zie je in je eigen woonplaats of regio terug van nationale onderwerpen en gebeurtenissen? Wat zou iedere inwoner eigenlijk moeten weten over de historie van zijn eigen omgeving? 

Waarom zijn er regiocanons in plaats van één provinciale canon?

De provincie Utrecht kent een grote historische en geografische verscheidenheid. Daarom zijn er regiocanons ontwikkeld, die binnen de regio's de historische samenhang laten zien. 

Hoe zijn de Utrechtse canons tot stand gekomen?

Erfgoedinstellingen als archiefdiensten, musea en historische verenigingen hebben de onderwerpen voor de vensters vastgesteld en de inhoud voor de Utrechtse regiocanons aangeleverd. Dit vormde de basis voor de teksten op de website. De lokale canons zijn geheel ontwikkeld door plaatselijke erfgoedorganisaties. Van elke canon is te zien wie erbij betrokken zijn geweest door bovenin het scherm op de i te klikken.

Waarom is er over sommige plaatsen nog niet zoveel te vinden in de Utrechtse canons?

Nog niet uit elke gemeente hebben erfgoedinstellingen deelgenomen aan de Utrechtse canons. De website is een groeimodel.

Wat is Canon in de klas?

Een aantal vensters uit de Utrechtse regiocanons is speciaal voor het onderwijs uitgewerkt. Leerlingen van groep 5-8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs kunnen hier zelf mee aan de slag. De vensters sluiten naadloos aan bij de canon van Nederland, die verplicht is in het onderwijs. Ze brengen de landelijke geschiedenis naar de eigen omgeving van de leerlingen. Canon in de klas biedt ook links naar kinderboeken, uitjes in de eigen omgeving, films, websites en voor docenten achtergrondliteratuur, lesmaterialen, etc.

Canon in de klas sluit goed aan bij de lesmethodes voor het vak geschiedenis, maar kan ook andere vakken verrijken, zoals aardrijkskunde, cultuureducatie, Nederlandse taal, etc. 

Welke canons zijn er nog meer?

Naast de canon van Nederland en de Utrechtse canons bestaan er ook andere regionale, lokale en thematische canons, zoals de filmcanon of de sportcanon. Deze andere canons zijn te vinden op de website met regiocanons of op de website van de canon van Nederland onder Actueel.

Blijft een canon altijd hetzelfde?

Nee. Ideeën over wat er in een canon thuishoort, kunnen in de loop der tijd veranderen. Een canon is daarom niet statisch, maar dynamisch. Ideeën voor aanpassingen? Laat het ons weten!

Mag ik teksten en beeldmateriaal van de Utrechtse canons gebruiken?

Het auteursrecht op de teksten van de regiocanons en Canon in de klas berusten bij Landschap Erfgoed Utrecht. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Landschap Erfgoed Utrecht heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.

De auteursrechten op de teksten van de lokale canons berusten bij de samenstellers van de betreffende canon. Zij zijn aansprakelijk voor de vereiste toestemming omtrent de publicatie van beeldmateriaal van lokale canons.

InfoKaartTijdbalkHome